خانه > جامعه, طنز > فمنيسم… ضد فمنيسم

فمنيسم… ضد فمنيسم


به نام یزدان

سلام

خواندن متنی به زبان فرانسه, من را بر آن داشت تا در مورد فمنیسم مطالبی را گرد آوری نمایم… و در آخر متن را قرار داده تا ارتباط آن را با فمنیسم در یابید…

همه شما دوستان کم و بیش در مورد فمنیسم شنیده اید اما شاید به طور جامع و کامل در مورد آن اطلاعاتی نداشته باشید… فمنیسم فمینیسم واژه‌ای فرانسوی است که طبق تعریف مکتبی است که در آن از برابری حقوق اجتماعی و قضائی زن و مرد پشتیبانی می‌شود.

فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از نظریات اجتماعی؛ جنبش های سیاسی و بینش های اخلاقی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده‌اند یا از آنان الهام گرفته‌اند، مخصوصا در زمینه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیشترین تمرکز خود را معطوف به تحدید نابرابری‌های جنسيتی و پیشبرد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده ‌است.

جوهرهٔ فمینیسم آن است که حقوق، مزیت‌ها، مقام، و وظایف نبایستی از روی جنسیت مشخص شوند. به رغم اینکه بسیاری از رهبران فمینیسم زنان بوده‌اند ولی این بدان معنا نیست که تمام فمینیستها زن بوده‌اند یا هستند.

تمام فمینیستها به اصل موضوع تلاش برای احقاق حقوق زنان معتقد هستند ولی در مورد علل این ستمدیدگی و روشهای مبارزه با آن اختلاف وجود داردو همین مساله موجب همراهی فمینیسم با پسوندهای متفاوت شده‌ است. بر این اساس شاخه های فمنیسم را می توان چنین بیان نمود:

[Amazon Feminism]

فمنیسم آمازونی وقف شده به تصویر زنان قهرمان در اساطیر یونانی آن طور که در هنر و ادبیات , ساختمان بدن و شاهکار های زنان ورزش کار , آداب و رسوم و ارزش های جنسی بیان شده است.

فمنیسم آمازونی تمرکز می کند بر تساوی جسمی و فیزیکی و مخالف است با تبعیض علیه زنان به دلیل تاثیرپذیر بودن یا ضعیف بودن آنها. فمنیسم آمازونی رد می کند هر نظری مبنی بر اینکه خصوصیات مشخصی ذاتا زنانه یا مردانه هستند و مدافع نوعی دید قهرمانانه به زن و حس زنانگیست. به عنوان مثال یک فمنیست آمازونی در جدل است با مردانه بودن مشاغلی چون آتش نشانی و کار ساخت و ساز. هرکس صرف نظر از جنسیتش باید مختار باشد به انتخاب شغل خود . آن زن ها و مرد هایی که آمادگی چنین شغل هایی دارند باید بتوانند در آنها مشغول شوند. بر این اساس فمنیست های آمازونی معتقدند که زن ها به اندازه ی مردها توانایی فیزیکی دارند.

[Cultural Feminism]

بر اساس این تئوری تفاوت های اصولی و ذاتی شخصیتی بین زن و مرد وجود دارد. وجه تفاوت های زن ها استثنایی و ويژه است و باید به خوبی دانسته و تجلیل شوند. این شاخه از فمنیسم حمایت می کند از این نظریه که تفاوت های بيولوژيکى و زیست شناختی بین زن و مرد وجود دارد . برای مثال زن ها مهربان تر و لطیف تر هستند از مردان. که ختم می شود به این دیدگاه که اگر زنان جهان را در سلطه ی خود داشتند جنگی اتفاق نمی افتاد. فمنیسم فرهنگی نظریه ایست که می خواهد با شناساندن طبیعت و کیفیت خاص زنان , کار آزمودگی زنان و روش های زنان با تبعیض های جنسی مخالفت کند. غالبا با این باور که راه و روش زنان معمولا بهترین راه است.

[EcoFeminism]

نظریه ایست با این مضمون که فلسفه های مرد سالاری مضرند برای زن ها , کودکان و تمام چیز های زنده ی دیگر و اینکه همین رابطه بین رفتار جامعه با محیط زیست و حیوانات وجود دارد. در راستای مقابله با مرد سالاری فمنیست های بومی معتقدند که همچنین مبارزه می کنند با نابودی و به تاراج بردن طبیعت. آنها احساس می کنند فلسفه ی مرد سالاری نیاز به چیره شدن و مسلط شدن بر زنان یاغی و طبیعت رام نشده را پر رنگ و پر اهمیت تر می کند.

فمنیسم بومی معتقد است جامعه ی مرد سالار فعلی امری نسبتا نو ظهور است که در حدود پنج هزار سال اخیر رشد کرده. و اولین جوامع مادر سالار بوده اند. در جوامع مادر سالار زنان در راس و مرکز توجه جامعه بودند و مردم به پرستش الهه ها و خدایان مونث می پرداختند. از جوامع مادر سالار به بهشت فمنیست ها یاد می شود.

[Feminazi]

این عبارت توسط راش لیمبا گوینده ی رادیو و تلوزیون مطرح شد. یک فمینازی توسط ضد فمینست ها چنین تعریف می شود : به فمینستی گویند که سعی دارد تا آنجا که می تواند سقط جنین به عمل آورد. از این رو از عبارت نازی در این اصطلاح استفاده شده است. لیمبا فمنیست ها را کسانی می دید که سعی در نا بود کردن نوع خاصی از انسان ها را دارند.

[Individualist or Libertarian Feminism]

فمنیسم فردگرا بر پایه ی فلسفه ی اصالت فرد یا آزادی فردی بنا شده است. تمرکز ابتدایی و اساسی به روی خود مختاری , حقوق , آزادی , استقلال و تفاوت های شخصی و انفرادیست. فمنیسم فردگرا به طور کلی جنس مذکر را نیز در بر می گیرد و متمرکز است بر مرزهایی که زن و مرد به دلیل جنسیت خود با آن مواجه می شوند.

[Material Feminism]

جنبشیست در قرن نوزدهم که سعی در آزاد کردن زن ها داشت با بهبود دادن وضع جسمانی آنها. این جنبش سعی داشت بار مسئولیت را که به عناوین مختلف چون کار منزل , آشپزی و دیگر فعالیت های خانگی سنتی بر دوش زنان سنگینی می کرد کم یا حذف کند.

 

[Moderate Feminism]

این شاخه ی فمنیسم بیشتر توسط زنان جوان یا آنهایی که به طور مستقیم مورد تبعیض قرار نگرفته اند مورد توجه قرار گرفت. آنها نیاز به تقلای بیشتر را زیر سوال بردند و معتقدند فمنیسم , دیگر مناسب رشد و ترقی نیست. آنها فمنیست بودن را خجالت آور قضاوت می کنند. گفته می شود این گروه باور ها و عقاید فمنیسم را قبول دارند اما از قرار گرفتن زیر عنوان فمنیست جا خالی می کنند.

 

[N.O.W feminism or Gender Feminism]

بر اساس این تئوری برای رسیدن به مساوات زن و مرد , باید برخی مزایای به خصوص به زن ها واگذار شود و مرد ها نباید موضوع دعوی در این فمنیسم باشند. به عنوان مثال دادن حق ورود زن ها به مدارس تماما مردانه.

[Pop Feminism]

این شاخه ی فمنیسم معمولا با کلیت فمنیسم توسط عموم اشتباه می شود : تفکر بی اصالت متنفر از جنس مذکر. هیچ دلیل و سندی مبنی بر وجود چنین فمنیسمی ( جز در اذهان عمومی) در دست نیست. مطمئنا زنانی وجود دارند که از مرد ها متنفرند و مردهایی وجود دارند که فنیست هستند. اما اگر چنین فمنیسمی وجود داشته باشد پاپ فمنیسم نام می گیرد. و این فمنیسمی خواهد بود که مرد ها را تا پایین ترین درجه نزول می دهد و زن ها را از هر لحاظ برتری می بخشد.

[Radical Feminism]

فمنیسم افراطی محل پرورش و برخاستن بسیاری از طرز تفکرها و اندیشه های فمنیسم است. فمنیسم رادیکال پیش رو و طلایه دار فمنیسم بود در بازه ی زمانی 1967 تا 1975. هم اکنون مانند گذشته به طور جهانی پذیرفته شده نیست و عبارت فمنیسم خالی را یدک نمی کشد. فمنیسم رادیکال افسردگی زنان و ظلم وارد بر آنها را اساسی ترین گونه ی استبداد می داند. نوعی از استبداد که مرز های قومی و فرهنگی و اقتصادی را درمی نوردد. قصد و نیت این جنبش یک تغییر اجتماعی و انقلابی است.آنها می پرسند چرا زنان باید یک سری از قوانین را به دلیل ساختمان زیست شناختی خود قبول کنند و همچنین مردان چرا بر اساس ساختمان فیزیکی خود مجموعه ای از قوانین خاص خود را داشته باشند؟ آنها سعی دارند خطی رسم کنند بین رفتار حساب شده ی بيولوژيکى و رفتار حساب شده ی فرهنگی به منظور آزاد سازی هم زن و هم مرد از قوانین محدود کننده سنتی تا حد ممکن.

[Separatists]

جداگرایان اشتبها به کررات به عنوان لزبین ها نامیده و مجسم می شوند. اینها فمنیست هایی هستند که حمایت می کنند از ایده ی جدایی از مرد ها. بعضی وقت ها برای همیشه و بعضی وقت ها برای بازه ی زمانی محدود. زنانی که رویداد ها ی زنانه را سازمان دهی می کنند با این نام خوانده می شوند. ایده ی اصلی این است که جداسازی زن و مرد – به تمامی معانی – این امکان را به زنان می دهد که خود را با یک مفهوم متفاوت و در زمینه ای متفاوت بیابند. خیلی از فمنیست ها – جدایی گرا یا غیر آن – معتقدند این اولین گام برای رشد فردی زنان است. هرچند آنها لزوما جدا سازی همیشگی را تایید نمیکنند. این غلط خواهد بود که تمام لزبین ها را جدایی خواه تصور کنیم. این درست است که آنها درگیر رابطه با جنس مذکر به منظور لذت جنسی نمی شوند با این حال این تصور اشتباه است که آنها از تمامی روابط خود با مردها اجتناب می کنند.

پیدایش فمنیسم به ابتدای قرن 19 بر می گردد و یکی از اولین حرکات مساوات طلبانه زنان از آغاز قرن ۱۸ و مقارن با آغاز انقلاب فرانسه بوده ‌است و می توان فرانسه را پیشتاز این جنبش دانست و کشوری که هم اکنون حرف اول را در این زمینه می زند.. به انتخابهای آقای سارکوزی در مورد وزیرانش کمی مطالعه نمایید….. حساسیت بالا در مورد برابری زن و مرد را می توان حتی در کلمات نیز دید .. به عنوان مثال در زبان فرانسه همه کلمات حرف تعریف مونث و مذکر دارند یعنی le و la … اما در این میان, کلمه professuer کلمه ای است که حرف تعریف مونث نداشت … آنچنان اعتراضات فمنیست ها به آکادمی زبان فرانسه زیاد بود که آکادمی استفاده از حرف تعریف مونث la را قبل از کلمه professeur مجاز شمرد! و ملزم نمود که جهت معرفی استاد زن حتماً حرف تعریف la باید استفاده گردد .

و اما متنی که خواندم مرا به این نتیجه رساند که با وجود اذعان مردم آن دیار بر برابری زن و مرد… نیمی از مردم فرانسه که همان مردان باشند , باطناً این برابری را قبول نداشته و ندارند و تنها حفظ ظاهر می نمایند… با خواندن متن زیر به خوبی این مطلب روشن می شود…. این متن به گونه ای زیبا انجام یک فعالیت ساده را (نحوه گرفتن پول از یک خودپرداز بانک) توسط یک مرد و یک زن به تصویر کشیده یا می توان گفت مقایسه نموده است.

 

 

 

 

Comment retire de l’argent à un distributeur

Hommes : مردان

1- Conduire jusqu’à la banque, se garer, aller au distributeur

رانندگی تا بانک, پارک کردن, رفتن به سمت خود پرداز

2- insertion carte

داخل نمودن کارت

3- entrée du code et montant désiré

وارد نمودن رمز و مبلغ درخواستی

4- prise du cash, de la carte et du ticket

گرفتن پول, کارت و رسید

Femmes: زنان

1- Conduire jusqu’à la banque

رانندگی تا بانک

2- Caler

توقف کردن

3- Vérification du maquillage dans le rétroviseur

بازبینی آرایش در آیینه اتومبیل

4- Application du parfum

استفاده از عطر

5- Mise en place manuelle de la chevelure

مرتب کردن موها با دست

6- Aller au distributeur

رفتن به سمت خودپرداز

7- Recherche de la carte dans le sac a main

جستجو کارت در داخل کیف دستی

8- Insertion carte

داخل نمودن کارت

9- Récupérer la carte rejetée par l’appareil

پس گرفتن کارتی که دستگاه آنرا نپذیرفته

10- Jeter la carte téléphonique au fond du sac

انداختن کارت تلفن به ته کیف

11- Recherche de la carte bancaire

جستجو کارت بانک

12- Insertion carte

داخل نمودن کارت

13- Recherche de la boite de tampons (sur laquelle est inscrit le code secret !) dans le sac a main

جستجو جعبه نوار بهداشتی (که روی آن رمز مخفی نوشته شده !) در داخل کیف دستی

14- Entrée du code

وارد نمودن رمز

15- Etude des instructions pendant 2 minutes

خواندن دستورالعمل به مدت 2 دقیقه

16- Annulations

متوقف نمودن عمل

17- Rentrée du code

دوباره وارد نمودن رمز

18- Annulations

متوقف نمودن عمل

19- Téléphoner au copain / mari pour avoir le bon code

تلفن به دوست پسر / شوهر برای دریافت رمز صحیح

20- Entrée du montant

وارد نمودن مبلغ

21- “Erreur

اشتباه

22- Entrée du montant plus Important

وارد نمودن مبلغ بیشتر

23- “Erreur

اشتباه

24- Entrée du montant maximum

وارد نمودن مبلغ حداکثر

25- Croisement de doigts

انگشتان را ضربدری داخل هم گذاشتن و کشیدن (رفع خستگی)

26- Saisie du cash

گرفتن پول

27- Retour a la voiture

بازگشت به سوی اتومبیل

28- Vérification du maquillage dans le rétroviseur

بازبینی آرایش در آیینه اتومبیل

29- Recherche des clés dans le sac a main

جستجوی کلیدها در کیف دستی

30- Démarrage de la voiture

به راه انداختن اتومبیل

31- Vérification du maquillage dans le rétroviseur

بازبینی آرایش در آیینه اتومبیل

32- Roule sur 50 mètres

50 متر رانندگی نمودن

33- Freinage brutal

ترمز وحشیانه

34- Retour au distributeur

بازگشت به سوی خودپرداز

35- Sortie de la voiture

خروج از اتومبیل

36- Récupération de la carte et du ticket

پس گرفتن کارت و رسید

37- Retour a la voiture

بازگشت به سوی ماشین

38- Jet de la carte sur la plage avant

انداختن کارت روی داشبرد

39- Jet du ticket par terre

انداختن رسید روی زمین

40- Vérification du maquillage dans le rétroviseur

بازبینی آرایش در آیینه اتومبیل

41- Mise en place manuelle de la chevelure

مرتب کردن موها با دست

42- Parcourir 5 kilomètres

پیمودن 5 کیلومتر

43- Enlever le frein a main!

خواباندن ترمز دستی!

 

 

 

 

امیدوارم به درستی ترجمه کرده باشم به هر حال به اندازه ای که در آستین داشتیم, ترجمه نمودیم! اگر در ترجمه اشکالی یافتید حتماً متذکر شوید تا بیشتر بیاموزیم.. لازم به ذکر است که متن از لینک زیر برداشته شده :

http://mail.math.ups-tlse.fr/~auroux/Humour/Blagues/distributeur.html

… یک فعالیت ساده 5 مرحله برای مردان داشت و 43 مرحله برای زنان … البته از نقطه نظر فرانسویان که پیشتاز فمنیسم هستند… طبیعی است که پس قرنها مرد سالاری , برابری حقوق زن و مرد برای آقایان حتی آنهایی که در کشوری که پیشتر از ما ایرانیان به برابری حقوق پی برده اند , سنگین بوده و چنین متونی را تهیه کنند!! تا مخالفت خود را بیان نمایند البته از زبان طنز!!! زیرا که زنان به چنان قدرتی رسیده اند که جرات و قدرت بیان غیر طنز این مطالب از مردان سلب شده!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والسلام

در پناه حق

SmileyCentral.com

Khorashad Group…….join عضویت تو این گروه ضرری واست نداره, به امتحانش می ارزه , خوشت اومد که فبها اگه هم خوشت نیومد , ما رو به خیر و شما رو به سلامت!! … پس منتظریم … حالا اون پایین رو کلیک کن

چون حجم عکس باعث دیر بالا اومدن وبلاگ میشد , لذا عکس رو برداشته و بجاش نوشتیم :

گروه خراشاد


می خوای خراشاد رو از نزدیک ببینی؟


 


Advertisements
دسته‌ها:جامعه, طنز
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: